top of page

​ANDREJ MENIGA

prof.dr.sc.

Dr. sc. Andrej Meniga diplomirao je 1980. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu s pohvalom Rektora kao prvi u generaciji. Od 1985. do 1994. godine radi na matičnom fakultetu, gdje magistrira i doktorira iz područja dentalnih materijala i tehnologije. Sveučilišni docent postaje 1992, a za naslovnog izvanrednog profesora izabran je 2000-2005.

Dr. sc. Andrej Meniga ima dugogodišnje iskustvo s operacijskom i restoracijskom implantologijom za više implantoloških sustava. Od 2004. intenzivira svoju implantološku orijentaciju usavršavanjem na tečajevima i kongresima u inozemstvu i postaje članom mentorskog tima za Nobel Biocare implantate. 

  • facebook-square
bottom of page